Kirjasalon tasavalta

Kirjasalon tasavalta oli inkeriläisten joukkojen Suomen tuella vuosina 1919-1920 hallitsema alue Karjalankannaksella. Tasavalta syntyi inkeriläisten kansannousun yhteydessä vuonna 1919, kun Pohjois-Inkerin rykmentti pyrki Suomen tuella vapauttamaan Inkerinmaata venäläisiltä. Rykmentti onnistui valtaamaan lopulta Lempaalasta itselleen vain Kirjasalon alueen. Vaikka Kirjasalon ei koskaan ollutkaan itsenäinen valtio, oli sillä kuitenkin oma suojeluskunta ja kunnanvaltuustonsa. Lisäksi Pohjois-Inkerin Hoitokunta julkaisi Kirjasalon Sanomat nimistä sanomalehteä. Tarton rauhassa Suomi joutui luovuttamaan Kirjasalon takaisin Neuvosto-Venäjälle, joten inkeriläisten joukot poistuivat alueelta joulukuun alussa 1920.