Inkeri ja inkeriläisyys -verkkosivusto

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. Kopiointi- tai julkaisulupa ei koske sivuilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Verkkojulkaisu (www-sivusto)

Käsikirjoitus: Juha-Matti Aronen, Kati Kallio, Laura Moorats (SKS), Maiju Putkonen (SKS), Ulla Savolainen ja Meeri Siukonen (SKS).
Työryhmä: Juha-Matti Aronen, Toivo Flink, Ulla Heiskanen (SKS), Kati Kallio, Katri Kivilaakso (SKS), Sirkka-Liisa Mettomäki (SKS), Laura Moorats (SKS), Maiju Putkonen (SKS), Ulla Savolainen, Meeri Siukonen (SKS) ja Laura Tikkanen (SKS).
Inkeriaiheista kirjastoaineistoa: Kristiina Näyhö (SKS) ja Tytti Rajahonka (SKS).
Tehtävät: Maiju Putkonen (SKS) ja Ira Vihreälehto.
Videot: Noora Hakola (kuvaus ja jälkityöt) ja Maiju Putkonen (SKS, käsikirjoitus).
Karttojen graafinen suunnittelu: Hanna Ruusulampi.
Tekninen toteutus: Exove
Rahoitus: Inkeriläisten sivistyssäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Suomen Akatemian rahoituksella ovat työskennelleet Kati Kallio (SA 308381, SA 333138) ja Ulla Savolainen (SA 308661).
Julkaistu: 2021
URL: https://inkerilaiset.finlit.fi

Kiitokset

Lämmin kiitos rohkeudesta ja avoimuudesta osallistua julkaisun tekoon Viola Heistonen, Anneli Leini, Lempi Mörsky, Andrei Nuija, Lea Pakkanen, Greete Putta, Valentina Siibe, Lilja Skibjuk, Kevin Tikka ja Helmi Vatka.

Lämmin kiitos myös muille omaa ja sukunsa arkistoaineistoa Inkeri ja inkeriläisyys -hankkeeseen luovuttaneille sekä tähän verkkojulkaisuun julkaisuluvan myöntäneille.

Suuret kiitokset yhteistyöstä Inkeriläisten sivistyssäätiön Tero Kekki, Antti Kokkinen ja Anne Tuohimäki, Kansallisarkiston Dmitri Frolov ja Kenth Sjöblom, Kansallismuseon Anna-Mari Immonen ja KAVI:n Tommi Partanen.

Paljon kiitoksia avusta SKS:n kollegoille, jotka ovat ystävällisesti edesauttaneet julkaisun valmistumista lukuisin tavoin.