1.

Lue kappaleet Inkerinmaa ja Inkerikot ja vatjalaiset ja merkitse oikein.
Keitä olivat inkerinsuomalaiset?

vatjalaisia
savolaisia savakoita
karjalaisia äyrämöisiä
inkerikkoja
Inkerinmaan alueella asuneita venäläisiä
virolaisia.
2.
a) Mitä tarkoitetaan orjuudella? Kerro esimerkki orjuudesta, josta olet kuullut.
b) Mitä tarkoittaa maaorjuus?

Lue kappale Venäjän keisarikunnan Inkeri ja vastaa kysymykseen.

c) Onko nykyaikana orjuutta?

cool

3.

Kylvötöitä Kuivaisissa 1930-luvun alussa. SKS KIA, Emmi ja Toivo Pönniön perhearkisto. CC BY 4.0
Media Folder: 

Lue ensin kappale Neuvosto-Inkeri ja vastaa sitten kysymyksiin. Selvitä seuraavat käsitteet:

a) kommunistinen ideologia
b) kollektivisointi
c) kansanvihollinen
d) Gulag.
4.

Lue ensin kappale Toinen maailmansota Inkerissä ja vastaa sitten millä nimellä tunnetaan pakkosiirrot miehitetystä Leningradista Laatokan yli ?

Evakuointi Siperiaan
Operaatio Leningrad
Elämän tie
Vankileirien saaristo.
5.

Lue Valentina Kekin elämäntarina ja selvitä oikea käsite.

a) Virossa vuosina 1943–1944 toiminut leiri, jonne inkeriläisiä koottiin odottamaan Suomeen kuljetusta. Olosuhteet leirillä olivat karut, minkä seurauksena moni menehtyi.
b) Suomessa vuosina 1943–1944 toimineita väliasemia, joille otettiin vastaan Virosta Suomenlahden yli saapuvia inkeriläisiä ja joilla mm. kirjattiin väestöä sekä kortistoitiin, varastoitiin ja lähetettiin eteenpäin ihmisten tavarat.
c) Esimerkiksi Neuvostoliitossa toiminut maatila, jota yhteisö viljelee valtion valvonnassa ja joka toimii osuustoimintaperiaatteella.
6.

Lue kappale Suojasään ja pysähtyneisyyden aika ja valitse oikein.
enlightened

Josif Stalinin kuoleman jälkeinen aika.

Tälle aikakaudelle ominaista oli sensuuri ja neuvostojohdon tiukka ote kansalaisistaan.

Syyttömästi teloitettujen tai tuomittujen kunnian palautus.

Josif Stalinin henkilökultin purkaminen.

pysähtyneisyyden aika
destalinisaatio
suojasää
rehabilitointi
7.

Lue kappale Paluumuutto ja vastaa kysymyksiin.
enlightened

a) Mitä tarkoitetaan paluumuutolla?
b) Miksi Suomi mahdollisti inkeriläisten paluumuuton?
c) Miksi arvelet, että paluumuutto-oikeus lopetettiin?
d) Mitä vaikeuksia on säilyttää inkerinsuomalainen kulttuuri Venäjällä?
e) Mitä vaikeuksia on säilyttää inkeriläinen kulttuuri Suomessa?
8.

Selvitä esimerkiksi internetistä löytyvien tietojen pohjalta termien evakuointi, pakkosiirto, etninen puhdistus ja kansanmurha merkitys ja yhdistä oikein.
enlightenedcool

Jonkin kansan joukkokarkotus tietyltä alueelta, josta on tarkoitus luoda taustaltaan yhtenäinen.

Väestön siirtämistä maan sisällä vastoin näiden tahtoa.

Väestön tai sen osan siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle.

Tietyn etnisen, kielellisen, uskonnollisen tai muun ryhmän (yleensä vähemmistön) järjestelmällinen tuhoaminen.

pakkosiirto
kansanmurha
etninen puhdistus
evakuointi
9.

 Vastattuasi tehtäviin 1–8, vastaa seuraaviin kysymyksiin omin sanoin.
enlightened

a) Keitä ovat inkeriläiset?
b) Miksi mielestäsi on tärkeää tietää inkeriläisten kohtaloista?
c) Mikä oli sinulle mielenkiintoisin uusi tieto inkeriläisistä?