1. Kuinka paljon tiedän Inkerin kielistä etukäteen?
uusi asia
olen joskus kuullut
tiedän jo jotain.
2.

Lue kappale Inkerikot ja vatjalaiset ja vastaa oikein. Mitä kieliä Inkerinmaalla asuvat ihmiset puhuivat 1600-luvun jälkeisinä vuosisatoina?

venäjää
saksaa
vatjaa
karjalaa
suomea
viroa.
3.

Lue kappale Inkerikot ja vatjalaiset ja vastaa kysymyksiin.

a) Miksi ja miten kieli katoaa (esim. vatja)?
b) Tiedätkö muita kieliä, jotka ovat vaarassa kadota? Miksi kielen katoamista pidetään huonona asiana?
c) Miten kielen katoamista voidaan estää?
d) Onko mahdollista, että suomen kieli katoaisi ja miten se tapahtuisi?
4.

Larin Paraske, kuvaaja Daniel Nyblin, Helsinki n. 1890–1899. Museovirasto. CC BY 4.0
Media Folder: 

Kuva Larin Paraskesta. Kuvaaja Daniel Nybin, Helsinki, n. 1890–1899. Museovirasto HK19181208:96. CC BY 4.0

Larin Paraske oli:

tunnettu inkerinmaalainen runonlaulaja
inkeriläisen kansanrunouden kerääjä
säveltäjä Jean Sibeliuksen innoittaja.
5.

Lue kappale Neuvosto-Inkeri ja vastaa kysymyksiin.

a) Kuinka Neuvostoliiton syntyminen vaikutti suomen kielen asemaan Inkerissä?
b) Kuvittele, että olisit asunut Neuvosto-Inkerissä 1930-luvulla ja äidinkielelesi olisi suomi, mutta osaisit myös venäjää. Olisitko puhunut julkisesti suomea? Perustele valintaasi.
c) Jos olisit Suomeen 1900-luvulla muuttanut inkerinsuomalainen, joka osaa paremmin venäjää kuin suomea, kumpaa kieltä haluaisit käyttää? Perustele.

 

6.

Lue kappale Suomen kieli ja vastaa kysymyksiin.

a) Mikä on ollut suomen kielen asema Inkerinmaalla eri aikoina? Kerro kahdesta eri vaikutuksesta.
b) Kuinka venäjän kieli on vaikuttanut Inkerinmaalla puhuttuun suomen kieleen eri aikoina? Kerro kahdesta eri vaikutuksesta.
c) Mitä hyötyä tai haittaa siitä on ollut inkeriläisille, että he ovat usein osanneet sekä suomea että venäjää?
d) Oletko sinä kaksikielinen tai tunnetko jonkun kaksikielisen? Mitä hyötyä tai haittaa kaksikielisyydestä on Suomessa? Pohdi.
7.

Lue kappale Kalevalamittainen runous ja valitse oikein.

röntyskät

tsastuskat

itkuvirret

venäläinen tai ukrainalainen kansanlaulu
itämerensuomalaisten naisten runoutta
vanha kansanomainen piiritanssi
8.

Lue kappale Laulumatka Tallinnaan 1937. Kuuntele kappaleen lopusta Morsiamen kylvetysvirsi (pulmavirsi eli hääruno) ja lue sen suomennos. Vastaa kysymyksiin.

a) Mistä morsiamen kylvetysvirsi kertoo?
b) Miksi arvelet morsiamen kylvetyksen olleen aikanaan tärkeä siihen osallistuneille?
c) Millaisia hääperinteitä liittyy nykyajan morsiuspareihin?

cool

9.

Lue Ella Ojalan elämäntarina ja vastaa kysymyksiin.

a) Millaisia aiheita Ella Ojala on käsitellyt kirjoissaan?
b) Miksi arvelet hänen valinneen nämä aiheet kirjoihinsa?
c) Mitä muita romaaneja tiedät, joiden tapahtumat pohjautuvat kirjailijan omakohtaisiin kokemuksiin?

enlightenedcool