1. Kuinka paljon tiedät inkeriläisyydestä etukäteen?

Valitse parhaiten sinua kuvaava vaihtoehto:

uusi asia
olen joskus kuullut
tiedän jo jotain
minulla on inkeriläinen tausta.
2. Alueiden nimeäminen – miten se tapahtuu?

Lue kappale Inkerinmaa ja vastaa kysymyksiin.

a) Mistä tulee nimitys Inkeri tai Inkerinmaa?
b) Tiedätkö muita tarinoita siitä, miten jokin paikka, maa tai kaupunki on saanut nimensä?
c) Selvitä mistä Suomi on saanut nimensä?

cool

3. Inkerinmaan asukkaat

Lue kappaleet Inkerinmaa ja Inkerikot ja vatjalaiset ja vastaa kysymyksiin.

a) Inkerinmaalla asui ihmisiä, jotka saapuivat sinne eri aikoina ja eri suunnista. Keitä kaikkia alueella asui 1600-luvun jälkeen?
b) Mitä tiedät Suomen asutushistoriasta? Mistä suunnista Suomeen on muuttanut väkeä eri aikakausina?

cool

c) Mistä suunnista sinun sukusi on muuttanut nykyiselle kotiseudullesi?

cool

4. Paluumuutto

Presidentti Mauno Koiviston haastattelusta 10.4.1990 alkoi odottamaton tapahtumasarja. Lue kappale Paluumuutto ja vastaa kysymyksiin.

a) Kuvaile millaisia seurauksia paluumuutolla oli? Mainitse ainakin 3 seurausta.
b) Millaisia erilaisia kokemuksia ja tunteita paluumuutto on inkerinsuomalaisissa herättänyt?
c) Miten kriteerit sen suhteen, kuka sai muuttaa Suomeen paluumuuttajana, muuttuivat vuosikymmenten aikana?
d) Mitä mieltä olet näistä kriteerien muutoksista? Perustele.
5. Lue Albert Kirjasen elämäntarina ja valitse oikeat vastaukset.

Mikä oli Albertille niin tärkeää, että hän pelasti sen ja piilotti neuvostosotilailta?

Suomesta palkkana saatu 5 markan seteli
oppilaskirja, jossa oli tietoja koulunkäynnistä Suomessa
Suomessa otettu perhevalokuva.
6. Millaiset sattumukset vaikuttavat muuttaneen Albertin elämän paremmaksi?
Albert Kirjanen, Viktor Stumpf ja Vihtori Tuhkanen Moskovan punaisella torilla vuonna 1958. SKS KIA, Albert Kirjasen arkisto. CC BY 4.0
onnistuneen moottorin korjaustyön jälkeen saatu ylennys
Neuvostoliiton vähitellen vapautuvat olot Stalinin kuoleman jälkeen
vuodet työarmeijassa
yhteishenki työläisten kesken
matkat ulkomaille nuorella iällä.
7.

Lue Albert Kirjasen elämäntarina ja vastaa kysymyksiin.

a) Miksi Albert Kirjasesta tuli inkeriläisten auttaja?
b) Tunnetko lähipiirissäsi henkilöä, joka tekee vapaaehtoistyötä tai on aktiivinen jossakin asiassa? Millaisia syitä heidän avuliaisuutensa ja aktiivisuutensa takana on?
c) Missä asiassa voisit itse toimia vapaaehtoisena auttajana? Miksi?
8. Palauta mieleesi Suomen vaiheita Venäjän vallan alla vuosina 1809–1917.

Lue kappale Venäjän keisarikunnan Inkeri ja vastaa kysymykseen.
enlightened

Mitä yhteisiä ja eroavia piirteitä löydä Suomen ja Inkerinmaan vaiheista?
9. Vertaile Suomen ja Inkerin vaiheita vuosina 1917–1937.

Lue kappale Neuvosto-Inkeri ja vastaa kysymyksiin.
enlightened

a) Kuinka inkeriläisten ja suomalaisten vaiheet eroavat toisistaan?
b) Mitkä ovat mielestäsi ratkaisevia tekijöitä siihen, että inkeriläisten/inkerinsuomalaisten ja suomalaisten vaiheet olivat hyvin erilaisia? Perustele.
10. Toisen maailmansodan jälkeinen maailma muuttui.

Lue kappale Sodan päättyminen ja seuraukset ja vertaile suomalaisten ja inkeriläisten olosuhteita.
enlightened

Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydät?
11. Kuinka "kansakunnan tarina" vaikuttaa ihmisen henkilökohtaiseen elämänkulkuun.

Pohdi seuraavia kysymyksiä siltä kannalta, että olisit elänyt elämäsi 1900-luvulla inkeriläisenä tai suomalaisena.
enlightened

a) Miten historian tapahtumat olisivat todennäköisesti vaikuttaneet elämääsi?
b) Kuvaile muutaman esimerkin kautta sekä tavallisen inkeriläisen/inkerinsuomalaisen että suomalaisen elämän mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä.
c) Millaisia tunteita – vaikeuksia tai iloisia yllätyksiä – elämäsi aikana ehkä koit?