Inkeri ja inkeriläisyys on verkkojulkaisu, joka tuo Inkerinmaan ja inkeriläisten historiaa kaikkien ulottuville.

Tietopaketti sopii kaikille Inkerinmaan historiasta ja inkeriläisestä kulttuurista kiinnostuneille, aiempaa perehtyneisyyttä ei tarvita. Siinä pohditaan kulttuurista muistamista ja sen merkitystä. Lisäksi nuoremman polven inkerinsuomalaiset kertovat, mitä inkerinsuomalaisuus heille merkitsee. Julkaisuun on laadittu ajantasaisiin opetussuunnitelmiin perustuvia oppimistehtäviä yläkoulun ja lukion eri tunneilla toteutettaviksi.

Inkeri ja inkeriläisyys -julkaisu sisältää:

  • Inkerinmaan ja inkeriläisten historiaa eri aikakausilta aina nykypäivään asti
  • inkeriläistä kansanperinnettä ja kulttuuria
  • pienoiselämäkertoja
  • Inkeriläisyys minussa -videoita
  • näytteitä arkisto- ja museoaineistoista
  • pohdintaa kulttuurisesta muistamisesta
  • sanojen, historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden selityksiä
  • tehtäviä erityisesti yläkouluille ja lukioille.

Opettajalle

Inkeri ja inkeriläisyys on monimediainen e-oppimateriaali, joka lisää ymmärrystä inkeriläisten historiasta ja kulttuurista. Julkaisu sisältää runsaasti kuva-, video- ja äänimateriaalia, mikä auttaa havainnollistamaan historian tapahtumia sekä tukee erilaisten oppijoiden oppimista.

Tehtäviä voi suorittaa esimerkiksi historian, yhteiskuntaopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja äidinkielen tunneilla. Inkeri ja inkeriläisyys -oppiaineistojen kautta on mahdollista toteuttaa ilmiöoppimista. Lisäksi muun muassa eläytymis- ja empatiatehtäviä voi tehdä useiden eri aineiden oppitunneilla.

Opetusmateriaalia voi käyttää hyvin monella tavalla. Oppilaat ja opiskelijat voivat tutustua aineistoon lukemalla ja tehtäviä tekemällä. Lukemista helpottavat tekstiin upotetut sananselitykset, jotka tekevät inkeriläisten historian, kulttuurin ja elämäkertojen opiskelemisen ymmärrettäväksi ja innostavaksi. Tehtävät mahdollistavat myös syvällisen perehtymisen aiheeseen, jos aikaa ja innostusta riittää.

Aineisto tarjoaa monipuolisia tehtäviä itsenäiseen työskentelyyn, pari- ja ryhmätöihin, keskusteluharjoituksiin tai esimerkiksi yksilöllisiin kirjoitusharjoituksiin. Mukana on tiedonhankintatehtäviä, jotka kytkeytyvät myös oppilaiden omaan lähiympäristöön. Tehtäviä voi rohkeasti muokata ryhmän ja oppijan taitotason mukaisesti.

cool Tunnistat tiedonhankintaa vaativat tehtävät helposti tästä symbolista!
enlightened Lukiolaisille suunnatut hieman vaativammat tehtävät on merkitty puolestaan lampulla!

Osan tehtävistä voivat oppilaat tarkastaa itsenäisesti. Tehtävät on myös mahdollista tulostaa helposti, sillä jokaisen tehtävä-sivun alalaidasta löytyy Lataa PDF -painike. Tulostamisen voi tehdä joko tehtävien tarkastamiseksi tai mikäli luokalla ei ole käytettävissä tietokoneita, voi tehtävät suorittaa myös paperiselle tulosteelle.

Ota yhteyttä

Tehtävien mallivastaukset toimitetaan opettajille pyyntöä vastaan osoitteesta: arkisto@finlit.fi.

SKS:n oppimisaineistot ja opintokäynnit SKS:aan.

tiedotus@finlit.fi

Viittaaminen

Elektronisessa muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty.

Esimerkiksi: Inkeri ja inkeriläisyys -oppimisaineisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2021 (viitattu 10.4.2021). Saatavissa: https://inkerilaiset.finlit.fi