1. Kuinka paljon tiedät Inkerinmaan alueesta etukäteen? Valitse.
uusia asia
olen joskus kuullut
tiedän jo jotain.
2. Inkerinsuomalaisten muutto 1600-luvulla

Suomalaisten muutto Inkeriin 1600-luvulla. Tekijä Hanna Ruusulampi. SKS. CC BY 4.0
Media Folder: 

a) Miltä alueilta Suomesta oli eniten lähtijöitä Inkerinmaalle?
b) Miksi arvelet, että juuri näiltä alueilta oli eniten lähtijöitä?
c) Mille Inkerinmaan alueille muutto erityisesti kohdistui?
3. Neuvostoliitossa karkoitettiin 1920–1930-luvuilla paljon inkerinsuomalaisia.

Lue kappale Neuvosto-Inkeri ja merkitse karttaan:

  • numerolla 1–4 ensimmäisen aallon karkotuspaikkoja ja -alueita
  • numerolla 5–6 toisen aallon karkotuspaikkoja ja -alueita
  • numerolla 7 suuren terrorin ajan merkittävin karkotuspaikka.

Kirjoita numeroa vastaavaan kenttää mistä alueesta on kyse.

Inkerinsuomalaisten karkotukset 1920–1930-luvuilla Inkerinmaalta eri puolille Neuvostoliittoa. Tekijä Hanna Ruusulampi. SKS. CC BY 4.0
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.

Historian aikana inkerinsuomalaisia on siirtynyt ja siirretty eri suunnille.
cool

a) Millaisia syitä nykyajan pakolaisilla tai siirtolaisilla on kotiseutunsa jättämiseen? Mainitse 5 erilaista syytä.
b) Mikä olisi sinusta vaikeinta, jos joutuisit muuttamaan kotiseudultasi pakolaisena tai siirtolaisena vieraaseen maahan? Entä helpointa? Perustele.
5.

Lue Helmi Vatkan elämäntarina ja vastaa kysymyksiin.

a) Millaisiin muutoksiin ja muuttoihin Helmi Vatka on elämässään sopetunut?
b) Kuinka hän on mielestäsi selvinnyt vaihtuvista olosuhteista? Perustele.
c) Millaisen viisauden tai opetuksen tiivistäisit Helmi Vatkan elämästä?
6. Inkeriläisten siirto Suomeen vuosina 1943–1944

Inkeriläisten siirto toisen maailmansodan aikana Suomeen. Tekijä Hanna Ruusulampi. SKS. CC BY 4.0
Media Folder: 

cool

a) Onko lähellä sinun asuinaluettasi ollu vastaanotto- tai karanteenileiri? Tiesitkö siitä jo aiemmin?
b) Entä onko lähellä kotiasi nykyisin pakolaisten vastaanottokeskus? Mitä tiedät sen toiminnasta?
7. Muuttoliikkeen vaikutukset

enlightenedcool

a) Selvitä kuinka paljon Suomen alueella oli asukkaita 1600-luvulla?
b) Kuinka merkittävänä pidät muuttoliikettä Inkerinmaalle väestötietojen valossa?
c) Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä arvelet olleen muutossa "ulkomaille" 1600-luvulla ja nyt?
8. Pietarin kaupunki perustettiin 1700-luvulla.

Lue kappale Pietarin kaupunki ja vastaa kysymyksiin.
enlightened

a) Kerro mitä vaikutuksia kaupungin perustamisella oli inkeriläisille?
b) Kerro mitä vaikutuksia kaupungin perustamisella oli venäläisille?
c) Kerro mitä vaikutuksia kaupungin perustamisella oli suomalaisille?
d) Kerro mitä vaikutuksia kaupungin perustamisella oli ruotsalaisille?
e) Kerro mitä vaikutuksia kaupungin perustamisella oli Euroopalle?
9.

Saksan ja Neuvostoliiton taistelut sekä Leningradin piiritys olivat toisen maailmansodan järkyttävimpiä ajanjaksoja. Lue kappaleet Toinen maailmansota Inkerissä ja Inkeriläisten siirrot Suomeen ja vastaa kysymyksiin.
enlightened

a) Kuinka saksalaiset suhtautuivat inkeriläisiin?
b) Kuinka suomalaiset suhtautuivat inkeriläisiin?
c) Kuinka venäläiset suhtautuivat inkeriläisiin?
d) Kuvittele olevasi inkerinsuomalainen nuori sotavuosina Inkerissä. Kerro elämästäsi.