1. Kuinka paljon tiedän Inkerinmaan uskonnoista etukäteen?
uusi asia
olen joskus kuullut
tiedän jo jotain.
2.

Lue kappale Ruotsin kuningaskunnan Inkeri ja vastaa kysymyksiin.

a) Inkerinmaalla asui sekä ortodokseja että luterilaisia. Mistä tämä johtuu?
b) Mitä eroja tiedät olevan ortodoksien ja luterilaisten uskonnollisten tapojen välillä?

cool

3.

Lue kappale Inkerikot ja vatjalaiset, jossa kerrotaan siitä kuinka eri uskontoryhmät asuivat keskenään, ja vastaa kysymyksiin.

a) Miltä eri uskontokuntien edustajien suhtautuminen toisiinsa mielestäsi vaikuttaa?

 

b) Mitä eri uskontoryhmien edustajia on omassa koulussasi? Vaikuttaako uskonnot mielestäsi ihmisten väliseen kanssakäymiseen?

cool

4.

Lue kappale Venäjän keisarikunnan Inkeri ja valitse oikein. Venäjän vallan aikana Inkerissä:

uskonnot menettivät merkitystään
ortodoksinen kirkko yleistyi
pappiloista tuli tärkeitä kulttuurikeskuksia
luterilainen usko kiellettiin.
5.

Lue kappale Neuvosto-Inkeri ja vastaa tehtäviin.

a) Kerro millainen asema uskonnolla oli Neuvostoliitossa.
b) Mitä mieltä olet siitä, että ihmiseltä kielletään oikeus uskontoonsa? Perustele.
6.

Lue kappale Inkerin kirkko ja hengellinen elämä ja selvitä seuraavat käsitteet.

a) hyppääjäliike
b) maallikkosaarnaaja
7.

Lue kappale Inkerin kirkko ja hengellinen elämä ja yhdistä oikein.

Vahvisti luterilaisuuden asemaa Inkerissä.

Vaikeutti Inkerin kirkon toimintaa.

Tarjosi Inkerin luterilaisille seurakunnille tueksi pappeja, apua ja tukea.

Takasi Venäjän luterilaisille uskonnonvapauden.

Vahva asema Pietarin hiippakunnassa.

Neuvostoliitto
Ruotsi
Pietari Suuri
Suomi
saksalaiset
8.

Etsi tietoa Mooses Putrosta, Teppo Revosta ja Aatami Kuortista Inkeriläisistä elämänkuluista ja yhdistä oikein.

Aatami Kuortti

Teppo Repo

Mooses Putro

vankileirille tuomittu inkerinsuomalainen pappi ja kirjailija
inkeriläinen selvännäkijä, paimen, muusikko ja soitinrakentaja
inkerinsuomalainen opettaja, lukkari, urkuri ja säveltäjä
9.

Lue kappale Kesäjuhlat ja valitse oikein. Inkeriläisten kesäjuhlien ohjelmaan kuului perinteisesti:

saarna
laulua
tanssia
Inkerin lipun salkoon nosto
juhannuskokko
Inkerin kansallishymnin veisaus.
10. Jumalanpalvelus rauniokirkossa.

Mitä ajatuksia luulet kuvan ihmisillä olevan? Merkitse numeroilla 1–3.
Millaisia ajatuksia sinulle heräisi, jos jotakin sinulle pyhää hävitettäisiin tai tuhottaisiin? Merkitse numeroilla 4–6.

Jumalanpalvelus Skuoritsan rauniokirkossa juhannuspäivänä 27.6.1999. SKS KIA, Albert Kirjasen arkisto. CC BY 4.0
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.