1.

Lue kappale Inkerikot ja vatjalaiset ja valitse oikein. Ensimmäiset tiedot inkeriläisistä löytyvät?

antiikin Rooman kirjoituksista
keskiaikaisista venäläisistä kronikoista
ruotsalaisista saagoista.
2.

Lue kappale Inkerikot ja vatjalaiset ja valitse oikein. 1600-luvulla:

inkeriläisille merkittävän suurkaupungin Pietarin rakentaminen alkoi tuolloin
Inkerinmaa siirtyi ensimmäistä kertaa Venäjän hallintaan
Inkeriin muutti paljon asukkaita Suomesta.
3.

Lue kappale Venäjän keisarikunnan Inkeri ja valitse oikein. 1700-luvulta alkaen Inkerin asukkaisiin vaikutti merkittävällä tavalla:

Pietarin kaupungin rakentamisen alkaminen
maaorjuus
venäjän kielen ja ortodoksisen uskonnon yleistyminen.
4.

Lue kappale Venäjän keisarikunnan Inkeri ja valitse oikein. 1800-luvulla Inkerissä:

virisi levottomuuksia, jotka aiheuttivat suuren pakolaisaallon Suomeen
virsi kansallisuusaate ja perustettiin kouluja, sanomalehtiä ja kirjastoja
jatkuvat sotatoimet vaikeuttivat ihmisten elinoloja.
5.

Lue kappale Pietarin kaupunki ja valitse oikein. Venäjän vallankumousten seurauksena:

inkeriläisiä muutti Suomeen
inkeriläisiä muutti Viroon
Suomesta muutti sisällissodassa hävinneitä punaisia Inkerinmaalle.
6.

Lue kappale Neuvosto-Inkeri ja valitse oikein. Neuvosto-Inkerissä:

inkerinsuomalaisiin kohdistui vainoja ja heitä karkoitettiin
inkeriläisten mahdollisuutta käyttää suomenkieltä rajoitettiin
inkeriläisten uskonnonvapautta rajoitettiin.
7.

Lue kappale Toinen maailmansota Inkerissä ja valitse oikein. Toisen maailmansodan aikana:

inkeriläisiä taisteli Suomen armeijan joukoissa
inkeriläisiä taisteli Neuvostoliiton puna-armeijan joukoissa
inkeriläisiä taisteli Saksan armeijan joukoissa.
8.

Lue kappale Sodan päättyminen ja seuraukset ja valitse oikein. Toisen maailmansodan jälkeen:

inkeriläiset palasivat koteihinsa Inkerinmaalle
inkeriläisiä asui mm. Suomessa, Neuvostoliitossa ja Ruotsissa
inkeriläiset joutuivat Siperiaan vankileireille.
9.

Lue kappale Suojasää ja pysähtyneisyyden aika ja valitse oikein. Neuvostoliitossa inkeriläiset:

menettivät kielensä ja kulttuurinsa
eivät voineet pitää yhteyttä sukulaisiinsa Suomessa ja Ruotsissa
moni pelkäsi paljastaa suomalaisia juuriaan.
10.

Lue kappale Paluumuutto ja valitse oikein. Inkeriläisten paluumuuton käynnistäjänä pidetään:

presidentti Mauno Koiviston televisiopuhetta
Neuvostoliiton valtionpäämiehen Mihail Gorbatšovin aloitetta
inkeriläisten omaa toivetta muuttaa Suomeen.