Useista Suomessa toimivista museoista löytyy inkeriläisyyteen liittyvää museoaineistoa ja valokuvia.

Osaa kokoelmista pääsee selaamaan suoraan Finna-palvelun kautta. Koska Inkeri on Inkerinmaan lisäksi myös erisnimi, saattaa hakutulokset toisinaan sisältää inkeriläisyyteen tai inkerinsuomalaisuuteen kuulumattomia osumia!

Huomaathan, että tämä museoiden luettelo ei ole täydellinen, vaan myös muissa museoissa saattaa olla yksittäisiä Inkeriin ja inkeriläisyyteen liittyviä aineistoja.

Museovirasto

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialan kehittäjä sekä viranomainen, joka kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa.

Museoviraston kuvakokoelmia osaa pääsee selaamaan suoraan Finna-palvelun kautta. Museovirastossa on inkeriläisaineistoja Kuvakokoelmissa, Journalistinen kuva-arkisto JOKAn kokoelmissa sekä arkeologisessa esinekokoelmassa.

Olethan kiinnostuksen herättyä yhteyksissä suoraan Museoviraston arkistoon, arkeologisiin kokoelmiin tai kirjastoon.

Suomen kansallismuseo

Suomen kansallismuseo on osa Museovirastoa. Sen kokoelmat edustavat perinteistä linjaa, sillä suuri osa inkeriläisyyteen liittyvistä esineistä on kerätty 1800–1900-luvun vaihteessa. Kerääjien mielenkiinto kohdistui erityisesti naisten pukuihin ja varsinkin juhlapukuihin ja niiden erikoispiirteisiin sekä naisten päähineisiin.
Lue luku Naisen puku Tuutarista.

Jonkin verran on kerätty myös muuta aineellista esinekulttuuria ja inkeriläisyyteen liittyvien esineiden kokoelmaa pääsee selaamaan Finna-palvelusta. Selailtavissa on suomalais-ugrilaiset kokoelmat, johon valtaosa esineistöstä kuuluu sekä kansatieteelliset kokoelmat. Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluu myös laajat kokoelmat inkerikkojen ja vatjalaisten aineistoja.

Kaikkea Suomen kansallismuseon esineistöä ei pääse Finna-palvelusta selaamaan, joten olethan tarvittaessa yhteyksissä suoraan Kansallismuseoon.

Kansallismuseossa oli vuonna 2020 Inkeriläiset – unohdetut suomalaiset -näyttely, joka kertoo identiteetistä ja kollektiivisen muistamisen merkityksestä. Katso ja kuuntele käsikirjoittaja Lea Pakkasen virtuaaliopastus näyttelyyn.

Lappeenrannan museot

Lappeenrannan museot on alueellinen vastuumuseo, jolla on kolme tehtävää: alueellisen museotoiminnan edistäminen, kulttuuriympäristötyö sekä alueellinen taidemuseotehtävä.

Lappeenrannan museoihin kuuluvat muun muassa  Etelä-Karjalan museo ja sen kuva-arkisto, Laura Korpikaivo-Tammisen kokoelma ja Wiipuri kokoelma. Lisäksi Ratsuväki museo sekä Kotkaniemi eli Presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseo kuuluvat Lappeenrannan museoiden yhteyteen.

Näissä kaikissa on joitakin inkeriläisyyteen liittyviä aineistoja, joita voi selata Finnan kautta. Olethan tarvittaessa yhteyksissä suoraan Lappeenrannan museoihin.

Museokeskus Vapriikki

Vapriikki on monipuolinen museokeskus Tammerkosken rannalla Tampereella. Tampereen museoiden kokoelmissa on yhteensä noin 370 000 esinettä. Kokoelmia yhdistävä tekijä on Tampere ja Pirkanmaa, sillä suurin osa museoesineistä kertoo alueen ja sen asukkaiden historiasta. Kokoelmissa on kuitenkin myös inkeriläisyyteen liittyvää aineistoa.

Finnasta tai Siiri-tietokannasta pääset selailemaan Museokeskus Vapriikin valokuva- ja esinekokoelmia, jotka liittyvät inkeriläisyyteen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä suoraan Vapriikkiin.

Museoraitti-museot

Museoraitti-verkosto toiminnasta vastaa Loimaalla sijaitseva Suomen maatalousmuseo Sarka. Verkosto toimii Suomen maatalousteemaisten museoiden yhteisellä asialla ja siihen kuuluu niin yksityisiä, yhdistysten ylläpitämiä kuin ammatillisiakin museoita ympäri Suomea. Museoraittiin kuuluvien museoiden kokoelmat painottuvat maatalouden esineistöön.

Museoraitti-verkostoon kuuluvien museoiden kokoelmista ainakin seuraavissa on inkeriläisyyteen liittyvää aineistoa. Jalasjärven museo, Hinnerjoen kotiseutumuseot, Eurajoen maatalousmuseo sekä Kuokkalan museoraitti Lempäälässä. Niiden kokoelmia pääset selaamaan Finnassa.

Sotamuseo

Helsingissä sijaitseva Sotamuseo tallentaa kokoelmiinsa Suomen sota- ja asehistoriaan sekä Puolustusvoimien vaiheisiin liittyviä esineitä ja valokuvia. Sotamuseon SA-kuva-arkistoa ja inkeriläisyyteen liittyviä kuvia pääset selaamaan Finnassa.

Tarkemmin Sotamuseon aineistoista voi tiedustella suoraan Sotamuseon kuvapalveluista tai kokoelmayksiköstä, joka toimii Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen yhteydessä.

Seuraava sivu