Pohjois-Inkerin rykmentti

Pohjois-Inkerin Rykmentti oli inkerinsuomalaisista vapaaehtoisista muodostettu sotilasyksikkö, joka tunnettiin myöhemmin myös nimellä Pohjois-Inkerin Erikoispataljoona. Rykmentti perustettiin heinäkuussa 1919, kun Pohjois-Inkeristä Suomen puolelle paenneet pakolaiset sekä Pohjois-Inkerin hoitokunta saivat Suomen hallitukselta luvan järjestäytyä sotilaallisesti itsepuolustusta varten. Pohjois-Inkerin rykmentin päämääränä oli taistella autonomisen Inkerin puolesta bolševismia vastaan. Rykmentti osallistui Venäjän valkoisen armeijan rinnalla muun muassa Pietarin valtausyritykseen. Osana inkeriläisten kansannousua ja heimosotia rykmentti sai haltuunsa hetkellisesti Kirjasalon alueen. Inkerin vapauttamispyrkimykset kuitenkin epäonnistuivat, kun Kirjasalosta jouduttiin luopumaan ja Pohjois-Inkerin rykmentti lakkautettiin Suomeen vetäytymisen jälkeen joulukuussa 1920.