Neuvosto-Venäjä (1917–1922)

Neuvosto-Venäjä eli Venäjän sosialistinen federatiivinen neuvostotasavalta oli bolševikkien hallinnoima tasavalta, joka syntyi lokakuun vallankumouksen myötä vuonna 1917. Neuvosto-Venäjän pääkaupunkina toimi Pietari vuoteen 1918 saakka, minkä jälkeen valta siirrettiin Moskovaan. Valtionpäämiehenä eli kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja toimi koko valtion olemassa olon aikana V.I. Lenin. Itsenäinen valtio se lakkasi olemasta 30.12.1922, kun Neuvostoliitto perustettiin.