Tarton rauha

Tarton rauha oli Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä vuonna 1920 solmittu rauhansopimus. Sopimus solmittiin maiden välisten virallisten suhteiden luomiseksi ja rajan vahvistamiseksi, sillä Suomen tulkinnan mukaan maiden välillä oli vallinnut sotatila vuodesta 1918 alkaen. Sopimuksessa Suomeen liitettiin Petsamon alue. Neuvosto-Venäjälle jäivät puolestaan Suomeen liittymisestä sopineet Repolan sekä Porajärven kunnat. Rauhansopimuksessa todettiin molempien maiden kansalaisten oikeus palata kotimaihinsa, ja palaaville pakolaisille luvattiin armahdus.

Inkerinmaan kohtalo oli yksi Tarton rauhanneuvottelujen sivujuonteista. Tarton rauhan seurauksena Suomen oli luovuttava liittoalueestaan Kirjasalon tasavallasta sekä vaatimuksista Inkerinmaan osalta.