bolševikit

Bolševikit (suom. "enemmistöläiset") edustivat Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen jyrkkää siipeä. Toisin kuin maltillisemmat menševikit, bolševikit uskoivat radikaalien toimien kuten väkivallan käytön olevan välttämätöntä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi. Heidän johtajansa oli Vladimir I. Lenin, jonka johdolla bolševikit kaappasivat vallan lokakuun vallankumouksessa vuonna 1917. He perustivat vuonna 1918 Venäjän ja sittemmin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen.