Venäjän vallankumous (1917)

Venäjän vallankumous on yhteisnimitys kahdelle vuonna 1917 Venäjällä tapahtuneelle vallankumoukselle – helmikuun ja lokakuun vallankumoukselle. Helmikuun vallankumous sai alkunsa Pietarissa syntyneestä lakkoliikkeestä, joka protestoi elintarvikepulaa vastaan. Lakkoliike, johon myös keisari Nikolai II:n tukena olleet sotilaat liittyivät, syrjäyttivät hallituksen ja pakottivat keisarin luopumaan vallastaan. Helmikuun vallankumouksen jälkeen perustettu väliaikainen hallitus ei kuitenkaan onnistunut palauttamaan yhteiskuntarauhaa. Niinpä lokakuussa 1917 V.I. Leninin johtamat bolševikit ottivat vallan.

Tammikuussa 1918 kokoontuneessa kansalliskokouksessa muut sosialistiset ryhmät olivat kuitenkin bolševikkeja vahvempia, joten Leninin hallitus hajotti kansalliskokouksen. Kesällä 1918 bolševikkien hallitsema työläisneuvostojen kongressi hyväksyi Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan valtiosäännön.

Taistelu vallasta jatkui vallankumouksen jälkeen Venäjän sisällissotana, jota käytiin vuosina 1918–1922.