elämän tie

Elämän tieksi kutsutaan toisen maailmansodan aikana Laatokkajärven poikki kulkenutta Neuvostoliiton liikenne- ja huoltoreittiä. Se oli ainoa reitti, joka Leningradin piirityksen aikana yhdisti Saksan saartaman alueen muuhun Neuvostoliittoon. Avoveden aikana liikenne tapahtui laivoilla, talvella jäätä pitkin. Piirityksen aikana, syyskuusta 1941 aina tammikuulle 1944, reitin kautta evakuoitiin lähes 1,4 miljoonaa ihmistä ja kuljetettiin yli 1,6 miljoonaa tonnia tavaraa.

Elämän tien kautta evakuoitiin siviilejä, mukaan lukien inkerinsuomalaisia. Kevättalvella 1942 elossa olevia inkerinsuomalaisia, joita eri arvioiden mukaan oli noin 10 000-30 000, kuljetettiin kuorma-autoilla Laatokan jäätä pitkin pois piirityksestä ja karkotettiin Siperiaan.