Leningradin piiritys

Leningradin piiritys oli vuosina 1941–1943 toteutettu sotilasoperaatio, jossa Saksa ja akselivallat piirittivät Leningradia katkaisten maayhtydet muuhun Neuvostoliittoon. Saarretuun alueeseen kuului myös osia Pohjois-Inkeristä. Yhteensä lähes 900 päivää kestäneessä piirityksessä arviolta 600 000–800 000 henkeä menehtyi ennen kaikkea vakavasta ruokapulasta johtuen. Saartorenkaan sisään jäi noin 30 000 inkerinsuomalaista, joista arviolta puolet menehtyi piirityksen aikana. Osa kaupungin väestöstä saatiin evakuoitua Elämän tietä pitkin.