inkerinsuomalainen

Inkerinsuomalaiset ovat Inkerinmaalla asuvia, Suomesta 1600-luvulla Ruotsin vallan aikaan muuttaneita karjalaisia äyrämöisiä sekä savolaisia savakoita. He muuttivat Inkeriin maanviljelijöiksi muun muassa verohelpotusten houkuttelemina. Ruotsin kruunun tarkoituksena oli ensisijaisesti kuitenkin levittää evankelisluterilaisen kirkon sanomaa ja horjuttaa paikallisten ortodoksien asemaa.

Inkerinsuomalaisia kutsutaan usein myös lyhemmin inkeriläisiksi, vaikka se laajemmin ottaen käsittää myös muita kuin Inkerin suomalaiset.