menševikit

Menševikit (suom. vähemmistöläiset) oli toinen kahdesta 1900-luvun alussa Venäjän sosiaalidemokraattisessa työväenpuolueessa vaikuttaneesta suuntauksesta bolševikkien ohella. Menševikit edustivat maltillisempaa sosiaalidemokratiaa ja suhtautuivat kielteisemmin väkivaltaisiin toimintakeinoihin. Bolševikit, jotka saivat vallan Venäjän vallankumouksen myötä, myöhemmin kielsivät menševikkien toiminnan Neuvosto-Venäjällä.