kulakki

Termi kulakki on alunperin viitannut varakkaaseen maanviljelijään. Neuvostoliitossa bolševikit ottivat sen käyttöön halventavana nimityksenä, jolla saatettiin viitata kehen tahansa maanviljelijään, jonka katsottiin syyllistyneen neuvostovallan tai kollektivisoinnin vastustamiseen. Vuonna 1930 alkaneet valtiolliset toimenpiteet "kulakkien tuhoamiseksi luokkana" johtivat yli kahden miljoonan kulakin pidätykseen ja karkotuksiin. Heidän joukossaan oli myös kymmeniä tuhansia inkeriläisiä.