yhteiskuntaluokka

Yhteiskuntaluokka on käsite, jolla viitataan esimerkiksi koulutuksesta, ammatista ja varallisuudesta johtuviin eroihin eri yhteiskunnan väestöryhmien välillä.

Neuvostoliiton virallisen ideologian, marxilais-leninismin, mukaan omistava luokka oli tuhottava ja tuotantovälineet otettava yhteisomistukseen. Työväenluokan yksinhallinnon eli proletariaatin diktatuurin katsottiin johtavan lopulta luokattomaan yhteiskuntaan eli kommunismiin. Virallisesta ideologiasta huolimatta myös Neuvostoliitossa valtaapitävät henkilöt muodostivat eliitin eli nomenklatuuran, joka nautti erivapauksia.