Neuvostoliitto (1922–1991)

Neuvostoliitto eli Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto oli kommunistisen puolueen hallitsema sosialistinen valtio, joka oli olemassa vuosina 1922–1991. Sen edeltäjä oli lokakuun vallankumouksen myötä syntynyt Neuvosto-Venäjä, joka sisällissodan päättymisen jälkeen liitettiin 30.12.1922 perustettuun Neuvostoliittoon.

Neuvostoliiton ylin valta oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (NKP) päämiehellä eli keskuskomitean pääsihteerillä, josta nimitettiin yleisemmin Neuvostoliiton johtajaksi. Maan hallinto oli keskitetty pääkaupunkina toimivaan Moskovaan.

Neuvostoliiton ensimmäinen johtaja oli V.I. Lenin, vaikka hän toimikin vielä nimikkeellä kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja. Leninin kuolemaa tammikuussa 1924 seurasi puolueen sisäisiä valtataisteluita. Valtataistelut voitti Josif Stalin, joka hallitsi Neuvostoliittoa 1920-luvun lopulta aina kuolemaansa, vuoteen 1953 saakka. Neuvostoliiton johdossa ehti olla kaikkiaan kahdeksan johtajaa. Neuvostoliitto romahti 26.12.1991 ja sen kansainvälisoikeudelliseksi seuraajavaltioksi tuli suurimpana neuvostotasavaltana ollut valtio Venäjä.