kolhoosi

Kolhoosi tarkoittaa osuustoimintaperiaatteella toimivaa yhteistoimintatilaa eli maatilaa, jota tietty yhteisö viljelee valtion valvonnassa. Kolhoosien määrä alkoi kasvaa Neuvostoliitossa välittömästi heti Stalinin luoman uuden talousjärjestelmän eli viisivuotissuunnitelman käyttöönoton jälkeen. Viljelijöitä aluksi kannustettiin ja lopulta pakotettiin luovuttamaan omat viljelysmaansa sekä kotieläimensä valtiolle, ja liittymään kolhooseihin. Täysimittaisesti kollektivisointi alkoi vuonna 1929.

Katso myös sovhoosi.