viisivuotissuunnitelma

Viisivuotissuunnitelma viittaa Neuvostliitossa käytössä olleeseen suunnitelmatalouden malliin, jossa keskitetysti laadittiin maanlaajuinen taloussuunnitelma aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Suunnitelmissa asetettiin tavoitemäärät muun muassa maataloudelle, teollisuustuotannolle, työllistämiselle ja terveydenhuollolle. Neuvostoliiton ensimmäinen talouspoliittinen viisivuotissuunnitelma laadittiin Josif Stalinin määräyksestä ajalle 1928–1933 ja se syrjäytti aiemmin käytössä olleen NEP-talouspolitiikan. Viisivuotissuunnitelmat olivat käytössä aina Neuvosto­liiton romahtamiseen saakka. Viisivuotissuunnitelmat kuuluivat Neuvostoliiton lisäksi muun muassa valtiososialistiset maiden, kuten entisen Saksan demokraattisen tasavallan hallinnointitoimiin.