sovhoosi

Sovhoosit olivat Neuvostoliitossa valtion omistamia maatiloja. Niissä työskennelleille ihmisille maksettiin vakituista palkkaa, mikä erosi kolhoosin käytänteistä. Tilojen investoinnit oli rahoitettu valtion budjetista, joten kun Neuvostoliiton romahtamisen myötä valtiontuet lakkautettiin, myös sovhoosit menivät konkurssiin.