kommunismi

Kommunismi on sosiaalis-taloudellinen tai poliittinen järjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia. Talousjärjestelmänä kommunismi perustuu ajatukseen tuotantovälineiden eli tehtaiden ja koneiden yhteisomistajuudesta.

Alkuperäisen Karl Marxin kehittelemän määritelmän mukaan kommunismi on tulevaisuuden luokaton yhteiskunta, jossa ei myöskään ole valtiota tai rahajärjestelmää. Marxin mukaan kommunismi syntyy historiallisen kehityksen luontaisena jatkumona.

V.I. Leninin marxilaisuudesta johtama kommunistinen aate tunnetaan marxismi-leninisminä, josta tuli Neuvostoliiton virallinen järjestelmä.

Stalinismi puolestaan tarkoittaa Josif Stalinin kauden jyrkkää näkemystä marxilaisuudesta.