Karl Marx

Karl Marx (1818–1883) oli preussilaissyntyinen yhteiskuntafilosofi ja taloustieteilijä, jota pidetään tieteellisen sosialismin tärkeimpänä teoreetikkona. Marxin mukaan kapitalistisessa yhteiskunnassa pääoman – toisin sanoen tuotantovälineiden – omistajat eli kapitalistit rikastuivat jatkuvasti, kun taas omistamattoman luokan eli työläisten olosuhteet kurjistuivat entisestään. Marxille sosialismi edusti tulevaisuuden luokatonta yhteiskuntaa, jossa ei olisi varallisuuseroja vaan tuotantovälineiden yhteisomistuksen kautta vallitsisi taloudellinen tasa-arvo.

Marxin kuoleman jälkään hänen filosofiansa alkoi innoittamaan kansainvälistä työväenliikettä ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Marxin ajatuksista innostui myös nuori V.I. LeninNeuvostoliiton kommunistisen puolueen viralliseksi ideologiaksi tuli marxismi-leninismi, jonka katsottiin perustuvan Marxin ja Leninin ajatuksille.