työarmeija

Työarmeija viittaa toisen maailmansodan aikana Neuvostoliiton niin kutsumista "viholliskansallisuuksista" mobilisoimiin NKVD-työkolonniin. Käytännössä työarmeijalaiset (venäjäksi trudmobilizovannyje) olivat vankeja, jotka suljettiin pakkotyöleireille sen vuoksi, että heidän katsottiin olevan epäluotettavia kansalaisia ja siten kelpaamattomia rintamalle. Osa työarmeijan tukikohdista jatkoi toimintaansa vielä pitkään sodan jälkeen, aina 1950-luvun puolivälin tienoille saakka.