Neuvostoliiton salainen poliisi

Neuvostoliiton salainen poliisi on yleistermi, jolla viitataan useisiin eri aikoina toimineisiin valtion elimiin. Virallisesti niiden tehtävä on ollut suojella neuvostovaltiota sen sisäisiä uhkia ja vastavallankumouksellisia voimia vastaan. Käytännössä V.I. Leninin ja Josif Stalinin valtakausina salainen poliisi tunnettiin ennen kaikkea mielivaltaisisten vangitsimisten ja teloitusten toimeenpanemisesta sekä Gulag-vankileirijärjestelmän hallinnoinnista.

Neuvostoliiton salaisen poliisin hallintoa on uudistettu ja nimeä vaihdettu useaan otteeseen. Pelkästään vallankumouksesta 1950-luvulle asti siitä käytettiin seuraavia lyhenteitä: Tšeka (1917–1922), GPU (1922–1923), OGPU (1923–1934) ja NKVD (1934–1954). Nimenvaihdoksista huolimatta termit Tšeka ja tšekisti (eli salaisen poliisin työntekijä) ovat säilyneet kansanomaisessa käytössä pitkään.

Stalinin kuoleman jälkeen turvallisuuspalvelua uudistettiin jälleen ja vuodesta 1954 alkaen Neuvostoliiton hajoamiseen asti 1991 se tunnettiin lyhenteellä KGB.