Kolppanan seminaari

Kolppanan seminaari oli vuonna 1863 Inkerinmaalle Pienen Kolppanan kylään perustettu suomenkielinen oppilaitos. Kolppanasta valmistui sekä opettajia että lukkareita eli lasten opettajia, jotka toimivat myös papin apulaisia. Seminaarin ensimmäisten opettajien valmistuttua, inkerinsuomalaiset ryhtyivät perustamaan omia suomenkielisiä kansakouluja. Seminaarin vaikutus väestön lukutaidon ja muun sivistyksen leviämiseen Inkerinmaalla olikin varsin merkittävä. Seminaari lakkautettiin vuonna 1920 Neuvosto-Venäjän hallituksen toimesta ja myöhemmin vuonna 1937 suomen kielen käyttö opetuksessa kiellettiin kokonaan.