Inkerin Pataljoona

Inkerin Pataljoona oli inkerinsuomalaisista vapaaehtoisista muodostettu sotilasyksikkö, joka tunnettiin myöhemmin myös nimillä Inkerin Rykmentti sekä Länsi-Inkerin rykmentti. Inkerin väliaikainen hoitokunta sopi maaliskuussa 1919 Viron kanssa inkeriläisisten vapaaehtoisten joukko-osaston liittämisestä osaksi Viron armeijaa. Pataljoona osallistui Viron vapaussotaan sekä inkeriläisten kansannousuun Länsi-Inkerissä osana heimosotia.