pysähtyneisyyden aika

Pysähtyneisyyden aika on  Mihail Gorbatšovin keksimä termi, jolla viitataan Neuvostoliiton yhteiskunnalliseen tilanteeseen 1970- ja 1980-luvuilla ennen hänen valtaannousuaan sekä perestroikan ja glasnostin lanseeraamista. Leonid Brežnevin valtakauden viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä hänen lyhytaikaisien seuraajiensa Juri Andropovin sekä Konstantin Tšernenkon ollessa vallassa Neuvostoliiton talouden kehitys takkusi ja yhteiskunnallinen ilmapiiri kiristyi jälleen, kun poliittisia uudistuksia, itsenäisiä kansanliikkeitä sekä toisinajattelijoita pyrittiin tukahduttamaan.