perestroika

Perestroika eli uudelleenrakentaminen viittaa Neuvostoliiton viimeisen pääsihteerin Mihail Gorbatšovin 1980-luvulla alullepanemaan yhteiskunnalliseen muutosprosessiin. Sen tarkoitus oli Neuvostoliiton taloudellisen järjestelmän uudistaminen. Yhdessä glasnostin kanssa uudistukset johtivat poliittisten vapauksien lisääntymiseen ja osaltaan vaikuttivat myös Neuvostoliiton hajoamiseen vuonna 1991.