Suomen Suurruhtinaskunta (1809–1917)

Suomen Suurruhtinaskunta viittaa Venäjän vallan aikaan eli vuosiin 1809–1917. Tuolloin nimi oli vielä muodossa Suomen suuriruhtinaanmaa. Suomi oli autonominen osa Venäjän keisarikuntaa ja sen aluerajat olivat pääosin samat nykyisen Suomen valtion alueen kanssa. Suomen Suurruhtinaskunta oli nykyisen Suomen tasavallan edeltäjä, täyttäen jo suuren osan itsenäisen valtion kriteereistä.