venäjänsaksalaiset

Termi venäjänsaksalainen viittaa kaikkiin Venäjällä tai entisessä Neuvostoliitossa asuneisiin kansallisuudeltaan saksalaisiin henkilöihin. Heihin lukeutuvat esimerkiksi Volgan saksalaiset ja Baltian saksalaiset.

Myös Inkerin alueella on vuosisatojen ajan asunut saksalaistaustaista väestöä. Saksalaisia uudisasukkaita alettiin värvätä Inkerinmaalle jo Ruotsin vallan aikana, kun kuningas lupasi heille etuoikeuksia vuonna 1622, mikäli he asettuisivat asumaan Nevan alueelle. Myös Venäjän hallitsijat kutsuivat 1700- ja 1800-luvulla saksalaisia asumaan Inkeriin, luvaten näille muun muassa uskonnonvapauden sekä vapautuksen sotapalveluksesta. 1800-luvulla Pietarissa arvioidaan asuneen noin 50 000 saksalaista, joista monet olivat mukana niin hovissa, armeijassa kuin talouselämässäkin. Saksalaiset säilyivät 1900-luvulle asti väestötilastoissa omana ryhmänään.