Pyhä Petro

Pyhä Petro eli pyhä Pietari on Uuden Testamentin mukaan yksi Jeesuksen opetuslapsista ja apostoleista.