Inkerin Liitto (1922–1944)

Inkerin Liitto oli Suomessa vuonna 1922 toimintansa aloittanut järjestö, jonka perustivat inkeriläisten kansannousun myötä Suomeen vuosina 1919–1920 paenneet inkerinsuomalaiset. Liitto pyrki tekemään Inkerin asiaa Suomessa tunnetuksi muun muassa julkaisemalla Inkeri-lehteä ja jakamalla materiaalia tiedotusvälineille, kansan- ja työväenopistoille sekä heimoaatteen kannattajille. Inkerin Liitto järjesti myös kesäjuhlia.

Syksyllä 1944 Inkerin Liitto lakkautettiin välirauhan ehtojen mukaisesti. Sen seuraajana jatkoi Inkeriläisten Yhdistys ry ja sittemmin sen tilalle tullut Suomen Inkeri-Liitto.