pappila

Pappilaksi kutsutaan kristillisen kirkon seurakunnan pappien työsuhdeasuntoa tai -taloa, jota koski myös asumisvelvollisuus. Kirkkoherrojen virkataloihin liittyi myös virkatiloja.