dolgaanit

Dolgaanit ovat Venäjällä asuva alkuperäiskansa. Dolgaanien perinteisesti asuttamiin alueisiin kuuluvat Krasnojarskin aluepiiri Taimyrin piirissä sekä Sahan tasavalta Anaabyrin kansallisessa piirissä. Dolgaaneille on Venäjän laissa tunnustettu asema Siperian vähälukuisena alkuperäiskansana.