välskäri

Välskäri tarkoittaa lääkäriä. Neuvostoliitossa välskärit, erotuksena muista lääkäreistä, työskentelivät kaupunkien ulkopuolella maakunnissa.