Narvusin suomalaiset

"Narvusin niemen suomalaiset ovat Inkerin asuttajia. Heidän kerrotaan polveutuvan yksimastoisilla aluksilla meren takaa saapuneista ''Ruotsin rosvoista'', jotka olivat luterilaistuneet ennen Inkeriin tuloaan."